Košické Hanusove dni

Košické Hanusove dni

Je pre nás veľkou cťou, že so Spoločenstvom Ladislava Hanusa môžeme od začiatku spolupracovať na jedinečnom mestskom akademickom festivale Košické Hanusove dni.

Festival pre všetkých, ktorí radi premýšľajú, počúvajú a diskutujú - o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)

Ponúka hodnotový program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti.

Týždeň diskusií, prednášok, filmov, koncertov a iných podujatí, pri ktorých môžu návštevníci nachádzať odpovede na aktuálne spoločenské otázky a ochutnať z bohatstva kresťanského myslenia.

Koná sa pravidelne, od roku 2016, vždy v druhej polovici novembra.

Galéria